Ympäristön hallinta

StarIT käyttää palvelutuotannossaan mm. Efecten palvelunhallinta-, itsepalvelu- ja käyttöoikeusvaltuutusjärjestelmiä. Tämä mahdollistaa muutoshallintaprosessit, automatiikan osissa IT-palvelukokonaisuutta ja näin sallii meidän tuottaa palvelua tehokkaammin, dokumentoidusti sekä laadukkaasti.