Valvonta ja reagointi

Yrityksen kriittisen infrastruktuurin toiminta on elinehto työntekijöiden tehokkuudelle.

Työntekijöiden menettämä työaika järjestelmien ongelmien vuoksi voi maksaa yritykselle kaiken. Nyt puhutaan juuri niistä kriittisistä projekteista ja tekemisestä, joka saa teidät pysymään kilpailun kärjessä tai putoamaan siitä. Työntekijät turhautuvat ja usko yrityksen kilpailukykyyn kärsii, mikäli järjestelmien toimivuutta ei pystytä takaamaan.

Valvonta ja reagointipalvelu vastaa juuri näihin ongelmiin. Valvomme ympäristöä, seuraamme sen toimintaa ja kehitämme sitä. Näin järjestelmät toimivat, työnteko sujuu ja saatte tulosta aikaan. Modernissa maailmassa ei ole enää mitään syytä antaa tietotekniikan määrätä teitä vaan juuri toisinpäin.

Valvomme palvelua sekä ylläpitäjän, että käyttäjän perspektiivistä. Esimerkiksi www-palvelimen toimintaa voidaan internetistä esim. sivun latausnopeuden osalta, varmenteiden vanhenemista ja saatavia vastekoodeja. Samaa palvelinta valvottaisiin sisäisesti ohjelmistolla palvelimen toiminnan, tietoturvan ja kapasiteettien osalta. Oleellista onkin, että jokaisen palvelun kohdalla valvottavat kohteet ja niiden tarpeet sekä valvonnan raja-arvot määritellään ja dokumentoidaan. Näin vältytään myös turhilta hälytyksiltä.

Räätälöimme palvelumme juuri teille, teidän tarpeitanne vastaamaan.