Ohjelmistojen hallinta

Onko teillä tiedossa, mitä ohjelmistoja yritykseenne on hankittu? Millaisilla sopimuksilla? Ovatko avainkoodit tallessa ja helposti saatavissa? Miten niitä voidaan käyttää edelleen työntekijän työnkuvan muuttuessa?

Tehostamme hankittujen ohjelmistojen käyttöä, ylläpidämme tietoa nykytilasta ja hankimme tehokkaasti ohjelmistoja ja käyttöoikeuksia tarpeidenne mukaisesti.

Star IT inventoi lisenssinne, kirjaa ylös tiedot ja ylläpitää puolestanne tietokantaa lisensseistänne ja käyttöoikeuksistanne sekä huolehtii myös osaltaan siitä, etteivät käyttöoikeudet vanhene huomaamatta. Mitä enemmän ohjelmisto-omaisuutta yrityksenne hallinnoi, sitä paremmin palvelumme teitä auttaa. Käytämme palvelussamme Enterprise-tason ratkaisuita, joita kilpailijoillamme ei ole.

Kerromme mielellämme lisää »